Chế độ bảo hành phần cứng máy chủ làm như thế nào?

Chế độ bảo hành phần cứng máy chủ làm như thế nào?

Thời gian bảo hành 36 tháng nguyên bộ theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Thời gian bảo hành được ghi rõ trên tem, nhãn dán trên sản phẩm và có kèm theo Biên Bản Bàn Giao Thiết Bị
Đăng ký dịch vụ Liên hệ tư vấn Dịch vụ Hotline