Tôi muốn được sở hữu phần cứng của máy chủ được không?

Tôi muốn được sở hữu phần cứng của máy chủ được không?

Quý khách hàng có được sở hữu phần cứng máy chủ theo từng chương trình bán hàng của FPT.
Đăng ký dịch vụ Liên hệ tư vấn Dịch vụ Hotline